Water drinken op school wordt weer gewoon

‘Hoe was het nou, een week water drinken op school?’ Vraagt de reporter. ‘Wel gemakkelijk.’ Zegt het meisje uit groep 3. ‘Alleen bij brood eten vond ik water wel heel anders smaken dan… dan echt drinken.’ 

Water vind je overal. Het is gezond en lekker en vaak nog gratis ook. Met de DrinkWater campagne maken scholen en gemeenten hun jongeren daarvan weer bewust. Door themaweken op basisscholen, voorlichting op crèches en peuterspeelzalen en zelfs door het plaatsen van watertappunten op schoolpleinen.

JOGG 

De thema-aanpak DrinkWater is een initiatief van JOGG. Met de landelijke campagne Over op Drinkwater ondersteunen we lokale initiatieven van JOGG-gemeenten. 

Neemt u als school deel aan de JOGG-beweging, dan kunt u rekenen op ondersteuning door kennis, coaching en inspiratie. Neem voor persoonlijke begeleiding contact op met de JOGG-regisseur in uw gemeente. Hij of zij kan u als school ook helpen aansluiting te vinden bij de publiek-private samenwerkingen die zich binnen uw gemeente inzetten voor jongeren op gezond gewicht.

Vind de JOGG-regisseur in uw gemeente. Bel tijdens kantooruren met 070 219 22 65 (lokaal tarief).

Maakt deel uit van Vignet Gezonde School 

Met het Vignet Gezonde School laten scholen zien dat zij de gezondheid van hun leerlingen hoog in het vaandel hebben staan. Binnen Gezonde School ondersteunen partijen als JOGG en DrinkWater scholen in het bepalen en uitvoeren van gezond beleid.

Stapt uw school succesvol over op DrinkWater, dan kunt u dit laten meetellen voor een deelvignet.

Lees hier meer over op gezondeschool.nl

DrinkWater en het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen

JOGG is initiatiefnemer van het Akkoord 'Gezonde Voeding op Scholen'.

De school heeft grote invloed op het leven van jongeren. Een gezond voedingsaanbod op scholen kan daarom een belangrijke basis bieden voor een gezonde leefstijl van deze jongeren. Met het Akkoord 'Gezonde Voeding op Scholen' nemen cateraars, automatenleveranciers, producenten en andere toeleveranciers de verantwoordelijkheid voor gezondere voeding op scholen.

Onderstaande akkoordpartijen bieden een specifiek aanbod op het gebied van water.